Gebyrer, kontingent og indbetaling

Gebyrer, kontingent og indbetaling

Kontingent

Er for året 2024 fastsat til kr. 1.000,00

Øvrige gebyrer:

  • Indskud (Ejerskifte) kr. 100,00
  • Restance (for sen betaling) kr. 100,00
  • Rykker pr. gang kr. 100,00
  • Manglende meddelelse om adresseændring eller ejerskifte kr. 100,00
  • Oplysninger til ikke medlemmer, eks. ejendomsmæglere Kr. 500,00

Godkendt på generalforsamlingen d. 7. oktober 2018


  • Indkaldelse til generalforsamling pr. post kr. 50,-

Godkendt på ekstra ordinær generalforsamling d. 7. november 2021


Alle restancer og gebyrer henføres til parcellen og påhviler den til en hver tid værende ejer af parcellen.

Betaling af kontingent og ejerskiftegebyr opkræves via Betalinsservice til betaling i marts. Betalinger kan også ske til foreningens konto i Nordea.

Reg.nr. 2343 Konto.nr. 0717910869

Husk at angive navn og parcel nr.

Foreningens CVR nr. 35 35 97 29


Adresse- og emailændringer,  samt ejerskiftemeddelelse sendes til foreningens sekretær:

Nadia Friis

Email: sekretaer@egemose-gaard.dk