Budget

Seneste budget

Bemærk at efter budgettet for 2023 blev godkendt på generalforsamlingen 2. oktober 2022, blev det besluttet at: 

Forslag 1 (IKKE indeholdt i budgettet for 2023)

Bestyrelsen foreslår, at vi begynder renoveringen af vores veje, da flere trænger til ny asfalt. Vi foreslår vi begynder med Arupsvej, Tofteager og Skovager.

Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen godkender, at dette igangsættes så længe, det kan gøres for max. 700.000 kr. Tilbud forefindes men er udløbet. Vi foreslår, at bestyrelsen indhenter 2-3 tilbud.

De resterende veje venter vi med, da asfalten på disse er i langt bedre stand. Det drejer sig om: Gærdeager, Digeager, Tueager og Bomager."Der skal etableres et eller flere vejbump/chikaner". Omk

Forslag 3 (indeholdt i budgettet for 2023).

Bestyrelsen foreslår at vi stemmer om hvorvidt foreningen skal bekoste opsætning af 3 stk. 30 km/t skilte. Prisen ligger på ca. 10.000 kr. for 3 skilte, hvilket svarer til en omkostning for hver enkelt parcel på knap 100 kr.

Forslag 4 (IKKE indeholdt i budgettet for 2023).

Der skal etableres et eller flere vejbump/chikaner


Kun forslag 3 er indeholdt i budgettet.