Gereralforsamling og økonomi

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2024

Hermed indkaldelse og dagsorden for den ekstraordinær generalforsamling der afholdes søndag den 7. april 2024 kl. 11.00 på Gilbjerg skole, Toftegårdsvej 6, Udsholt

Formålet er at få vedtaget budgettet for 2024, samt at behandle diverse forslag fra grundejerne, samt forskellige vedtægtsændringer.  

Generalforsamling 2023

3. Oktober 2022

Indkaldelse til generalforsamling er nu udsendt per mail fra mailadressen "formand@egemose-gaard.dk" til 113 grundejere. Er indkaldelsen ikke nået frem , tjek da venligst dit spamfilter, og se om den er der. Mangler den stadigt eftersender vi den gerne. Brug venligst denne Kontaktformular

link til Indkomne forslag fra grundejere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2023


Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 4 ud af foreningens 118 grundejere har ønsket dette, da de ikke mener, at bestyrelsen har fulgt generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen vil redegøre for det afsluttede vejprojekt samt informere om hvorfor der ikke er etableret vejbump. Som det fremgår af dagsordenen nedenfor er der ingen beslutninger til afstemning.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes lørdag den 17. juni 2023 kl. 10.00 på Gilbjerg skole, Toftegårdsvej 6, Udsholt

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen orienterer om vejprojektet på Skovager, Tofteager og Arupsvej samt hvorfor der ikke er anlagt vejbump

Generalforsamling og økonomi 2022

7. September 2022

Indkaldelse til generalforsamling er nu udsendt per mail fra mailadressen "formand@egemose-gaard.dk" til 110 grundejere. Processen har været ny for alle, så enkelte har muligvis modtaget mailen to gange. Skulle den derimod fortsat mangle, tjek da venligst spamfilteret, og se om den er der. Mangler den stadigt eftersender vi den gerne. Brug venligst denne Kontaktformular

----

På en ekstraordinær generalforsamling i  7. november 2021 blev det besluttet at indkaldelse til generalforsamlinger fremover kan ske via email. Det er derfor vigtigt at foreningens sekretær informeres om hvilken mailadresse indkaldelsen skal sendes til.

Er mail ikke registreret blev det ligeledes besluttet at det fremover koster kr. 50 at blive indkaldt via brev.

Indkomne forslag

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen

Referater fra generalforsamlinger

Regnskaber

Budgetter

Gebyrer, kontingent og indbetaling