Regnvandsbassin

Regnvandsbassinet på Gærdeager 15

På Gærdeager 15 har grundejerforeningen et tørt regnvandsbassin til opsamling og rensning af regnvand, således at regnvand og spildevand ikke blandes sammen. Ved skybrud ledes regnvand til bassinet, som dermed afhjælper mod overbelastning af kloakker.

Foreningen har ansvar for vedligeholdelse af bassinet, hvorfor buske beskæres og græsset slåes i sommersæsonen.

Regnvandsbassinet efter mange måneder med ekstraordinært store mængder nedbør - Februar 2024

Regnvandsbassinet som det normalt ser ud efter regnvejr - April 2022

Det er strengt forbudt at henkaste affald mm. på grunden. Eksempler på hvad der ikke er tilladt nedenfor. En eventuel oprydning, vil ske for grundejerens egen regning.