Hegnsloven

Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019

Sådan fungerer hegnsloven