Nyt fra foreningen

Sommerhilsen fra bestyrelsen juni 2024

Forårshilsen med dato for ekstraordinær generalforsamling

10. December 2023. Julehilsen og dato for ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsens kommentar til ny postaftale juli 2023

Høringsnotat om affaldsregulativer juli 2023

20. april 2023. Asfaltartarbejdet i området er tæt på afsluttet

Pankas har efter et har heltiske dage stort set afsluttet vores asfaltprojekt. Da der er lagt et asfaltlag ovenpå det der var før, er der en naturlig kant ved mange rabatter og indkørsler . Det anfales at lægge lidt jord eller grus op til asfaltkanten!

Skilte og hajtænder vil komme indenfor de nærmeste uger.

20. april 2023. Asfaltarbejde på Arupsvej Skovager og Tofteager

19. april 2023. Asfaltarbejde på Skovager

11. april 2023. Forårshilsen fra bestyrelsen omkring asfaltering

9. april 2022. Forårshilsen fra bestyrelsen

Den ekstra ordinære generalforsamling er nu afholdt. Alle forslag blev enstemmigt vedtaget.

Referater kan ses i afsnit med Referater fra generalforsamlingeramlinger.

Der er desværre fejl i mail adressen til sekretæren. Den rigtige er:

sekretaer@egemose-gaard.dk

Beretning, regnskab og budget er nu lagt på hjemmesiden.

Brev om indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling den 7. novenber kl. 11.00 bliver sendt til jer.

1. modtaget forslag til vor ordinære generalforsamling 3-10-2021

Forslag om trafikregulering på Tofteager.


2. modtaget forslag til vor ordinære generalforsamling 11-10-2021

Kære bestyrelse og medlemmer af Grundejerforeningen Egemosegård,
Som I nok ved, dyster 92 af landets 98 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune (https://dkvild.dk/).
Gribskov er også med i 'kampen' - det vil sige: vi er også med i 'kampen'.Vi kan alle gøre en forskel for biodiversiteten enten på vores fællesarealer eller i vores egne haver.Sommerhusgrundene udgør knap halvdelen af samtlige grunde i Gribskov Kommune og mange sommerhuse er beliggende i noget af den mest værdifulde, men også skrøbelige natur vi har. Så det er vigtigt, at alle hjælper til. Sammen kan vi virkelig gøre en forskel.
I vedlagte brochurer 'Skal din have også være vild' samt 'VildNatur' kan man finde simple og gode råd til, hvordan man kan skabe en mere vild (sommerhus)have.
Man behøver ikke at lave hele ens have om, men man kan f.eks. lade en del af ens have blive mere 'vild'.
Det er ikke et valg mellem enten/eller men mere et både/og.
Vores forslag er, at vi får en rådgiver ud (f.eks. fra Praktisk økologi - (https://www.oekologi.dk/kontakt/bestyrelsen_2.html), så han/hun bl.a. kan komme med forslag til, hvordan vi i grundejerforeningen kan holde vores fællesarealer på en mere naturlig måde.
Vi vil også forslå, at de 2 vedlagte brochurer bliver lagt op på vores hjemmeside, så de altid er tilgængelige for foreningens medlemmer.


Med venlig hilsen
Charlotte Bolman Skovager 7, Karina Juhl Tofteager 14 og Lasse Stræde, Tofteager 14

Bilag: - Skal din have også være vild- Vildnatur

Skal din have også være vild?

Vild natur

20/08/2021

Breve er nu på vej om indkadelse til vor ordinære generalforsamling, der afholdes den 3. oktober.

18/05/2021

Vores regnvandsbassin er blevet renset på 3 sider for grene, buske og andet affald, som nogen havde smidt der.

Stierne mellem Skovager og Bomager samt Digeager og Tofteager har fået fjernet alle synlige rødder man kunne falde over. Der vil gå lidt tid før stierne er gangbare igen. Der vil blive sået nyt græs til efteråret.Ny hjertestarter er blevet opsat på Tofteager 34 .

Den tætteste på vor forening.

Foreningen har en hjerteløber. Christian Voss - Bomager 2
Årets generalforsamling 2020 er afholdt søndag den 4. Oktober
Referat, godkendt regnskab og budget er nu lagt på hjemmesiden.Husk at kontigentet de næste 2 år er forhøjet til 1600 Kr. pr år

Kære Grundejere. I opfordres til at medvirke til, at passe på vore veje. Dette kan I gøre ved, at fjerne græs fra jeres rabat der vokser ind over asfalten. Desuden bør I også sørge for, at eventuelle vejbrønde ud for jeres parcel bliver renset for græs og mos.