Indkomne forslag

Indkomne forslag til den ekstraordinære generalforsamling april 2024

Forslag fra Digeager 11

Forslag til generalforsamlingen oktober 2023

Forslag A fra Tueager 12

Forslag B fra Tofteager 6 m.fl.

Forslag C fra Tofteager 6 m.fl.

Forslag D fra Tofteager 14 m.fl.

Forslag E fra Vejgruppen

Forslag til generalforsamlingen oktober 2022

Forslag 4 fra Tofteager 6

Trafikregulering på Tofteager

Med henvisning til vores oplæg fremsendt til sidste generalforsamling om trafikregulering af Tofteager og det efterfølgende referat fra samme generalforsamling genfremsendes vores punkt til dagsordenen.

Vi må konstatere, at bestyrelsen alene har koncentreret sig om opsætning af skilte siden sidst. Det anerkendes, at man nu har fået fastlagt, at hastighedsgrænsen er 30 km og at punkt med beslutning om opsætning af skilte er på dagsordenen.

Vi beder generalforsamlingen om at tage beslutning om at:

  • Der skal etableres et eller flere vejbump/chikaner
  • Der skal opsættes skilt med legende børn.

Vi konstaterer, at Tofteager bliver brugt som gennemkørselsvej og at der ofte køres alt, alt for hurtigt til fare for bløde trafikanter. Derfor er det vigtigt, at vi får en sammenhængende plan for trafikregulering og ovennævnte er et vigtigt skridt på vejen.

Bilag: Notat fra Vejdirektoratet dateret den 27. februar 2018.

Forslag 5 fra Tofteager 6

Vi foreslår ændring af vedtægternes §9 stk 1, hvoraf det fremgår at bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf kun 2 må være helårsbeboere.

Vi foreslår at generalforsamlingen vedtager at punktet helt sløjfes eller der erstattes med en ændret fordeling hvorefter vi fastboende har 3 pladser.

Med venlig hilsen

Sten Svensson og Jette Laursen
Tofteager 6