Bestyrelsens opgaver

Formand:

 • Forhold vedr. vejene
 • Kontakt til Gribskov Kommune
 • Opdatering af hjemmeside
 • Udarbejdelse af årsberetning

Næstformand:

 • Kontakt til andre grundejerforeninger
 • Oversigt over igangværende/kommende opgaver
 • Kontakt til gartner

Kasserer:

 • Bogføring
 • Udarbejdelse af budget- og regnskab
 • Udsendelse af opkrævninger og rykkere
 • Ind-/udbetalinger
 • Opdatering af hjemmeside

Sekretær:

 • Udarbejdelse af referater
 • Vedligeholdelse af medlemskartotek
 • Velkomstbrev til nye medlemmer af foreningen
 • Opdatering af hjemmeside

Bestyrelsesmedlem:

 • Henvendelse til medlemmer
 • Opsyn med gravearbejder i området
 • Nabostridigheder m.m.